Vejen til Ny Mesterlære

Ny Mesterlære er den mest praksisorienterede måde at tage en erhvervsuddannelse på. Det betyder, at det normale grundforløb på erhvervsskolen, helt eller delvist, erstattes af praktisk oplæring i virksomheden. Projektet "Vejen til Ny Mesterlære" sætter med forskellige aktiviteter fokus på denne praksisorienterede uddannelsesvej og har som mål at matche endnu flere unge og virksomheder til Ny Mesterlære.