Nyhedsbrev august 2017

Vejen til Ny Mesterlære

Et halvt år og en sommerferie senere. I januar 2017 iværksatte vi projektet ”Vejen til Ny Mesterlære”, og siden da er der sket en del. Med dette nyhedsbrev ønsker vi derfor at indvie alle med tilknytning til projektet i de mange aktiviteter og tiltag, der har præget projektets første halve leveår.

Workshop

Vidensdeling og erfaringsudveksling var i højsædet, da vi i april 2017 for alvor sparkede projektet i gang med en workshop på IBC Innovationsfabrikken i Kolding. Medarbejdere fra både IBC, HANSENBERG, UU Kolding, Jobcenter Kolding, UU Vejen, Jobcenter Vejen, produktionsskoler og øvrige erhvervsskoler var repræsenteret. Workshoppen var en god start på at få udbredt kendskabet til Ny Mesterlære blandt aktørerne. Der blev desuden arbejdet med, hvordan vi sammen kan finde nye konstruktive veje i samarbejdet mellem erhvervsskoler, UU og jobcentre. Der vil komme flere lignende workshops undervejs i projektperioden.

Seminar

I juni 2017 afholdte vi seminar for virksomheder og folkevalgte i både Kolding og Vejen Kommune. På seminaret blev Ny Mesterlære samt projektet introduceret, og dagen var præget af en god dialog blandt de deltagende. Desuden blev projektet mødt af stor politisk opbakning i begge kommuner. Seminaret var det første blandt flere tiltag inden for den virksomhedsrettede indsats i Vejen til Ny Mesterlære.

BOOTCAMP

Det er ikke altid let at træffe et valg af uddannelse på et kvalificeret grundlag. Derfor har vi som led i projektet udviklet et 14 dages afklaringsforløb – en BOOTCAMP, som skal hjælpe uafklarede unge med at finde den uddannelsesvej, der giver bedst mening for dem. Den første BOOTCAMP finder sted fra den 14. august til den 25. august 2017 og gentages i efteråret.  Kontakt undertegnede fra din organisation, hvis du har potentielle kandidater til BOOTCAMP`en.

Mentorkurser

I både Vejen og Kolding Kommune har der tidligere været afviklet mentorkurser for virksomheder. Vi har i dette projekt aftalt at udvikle disse kurser til også at indeholde elementer fra Psyk-info´s kursuskatalog. Disse kurser vil blive udbudt ultimo 17/primo 18.

Planerne fremadrettet

I det næste stykke tid vil vi arbejde med:

  • Udvikling af mentorkurser til virksomheder.
  • Deltagelse i B2B Erhvervsmesse 2. november 2017 i Kolding.
  • Identificering af unge i virksomhedspraktik med potentiale til at få en NY Mesterlære aftale.
  • Opsamling af erfaringer med samarbejdet mellem aktørerne i projekt ”Vejen til NY Mesterlære”.
  • Aktiviteter i forbindelse med ”Industriens Uge” i uge 44

Så langt så godt – tak for samarbejdet.