Nyhedsbrev marts 2018

2017 er gået, og vi er godt i gang med 2018. I dette nyhedsbrev vil vi kigge lidt tilbage og en hel del frem.

Det forgangne år har i høj grad handlet om at få introduceret ”Vejen til Ny Mesterlære” både internt og eksternt. Derudover har vi haft travlt med at afvikle de forskellige tiltag i projektet, som vi løbende har udviklet. Vi har afholdt tre BOOTCAMPs, to workshops og et mentorkursus. Desuden har vi indgået et samarbejde med Business Kolding.

 

RESULTATER

I nedenstående tabel kan I se de resultater, som projektet indtil videre har ført med sig:

Antal virksomheder med indgåede NM-aftaler Igangværende NM-aftaler
2016 2017 2016 2017
Kolding 46 60 94 104
Vejen 17 29 30 45

 

Som tallene viser, går det fremad med Ny Mesterlæreaftaler i både Kolding og Vejen Kommune. Projektets målsætning var:

  • 20 – 25 flere Ny mesterlæreaftaler i Kolding Kommune om året
  • 15 – 20 flere Ny mesterlæreaftaler i Vejen Kommune om året

Vi har næsten nået vores mål i 2017. Efter projektets start er flere virksomheder blevet bekendte med muligheden for Ny Mesterlære, og det viser sig i det stigende antal af igangværende Ny Mesterlæreaftaler.

 

BOOTCAMP

Vi afholder næste BOOTCAMP i uge 22 og 23. Der er i alt 12 pladser, og det er først til mølle. Så kontakt os endelig, hvis du står med potentielle kandidater til BOOTCAMP’en, eller hvis du har en ung, der skal afklares i forhold til målgruppen.

 

PRÆFORLØB

I projektet er der afsat penge til prækvalificerende aktiviteter, som giver den unge mulighed for at få et eller flere fag, arbejde med personlige udfordringer eller styrke almene kompetencer. Alt dette for at kvalificere den unge til en Ny Mesterlæreaftale. Hvis du har en ung i praktik i en virksomhed, hvor dette kan give god mening, så kontakt os i projektet.

 

WORKSHOP

Vi er nu i gang med at planlægge endnu en workshop, hvor forskellige temaer er i fokus. Vi vil blandt andet fokusere på det virksomhedsrettede arbejde, hvor vi vil kaste os ud i at etablere netværksgrupper. Målgrupper vil desuden være på dagordnen. Gennem vidensdeling vil vi gøre os klogere på de målgrupper, som vi møder i jobcentrene og i UU og undersøge hvordan de unge bedst muligt kan gøres klar til Ny Mesterlære. Workshoppen bliver afholdt på HANSENBERG, Organia, den 18. maj 2018 kl. 8.30 med morgenmad. Program følger.

 

MENTORKURSUS

Med stor succes og gode evalueringer har vi afviklet vores første mentorkursus til virksomheder. Det næste forløb løber af stablen i efteråret 2018 – spred gerne budskabet til de virksomheder, som du kommer i kontakt med.

 

VIL DU VIDE MERE?

Du kan finde relevant information og læse mere om projektet på vores nye hjemmeside: https://www.vejentilnymesterlaere.dk