Om projektet "Vejen til Ny Mesterlære"

Projektbeskrivelse og formål

”Vejen til Ny Mesterlære” er et udviklingsprojekt, der sætter fokus på Ny Mesterlære – den mest praksisrettede indgang til en erhvervsuddannelse. Bag projektet står UU Kolding og UU Vejen, Kolding og Vejen Jobcenter samt erhvervsskolerne HANSENBERG og IBC. Projektet er støttet af Region Syddanmark.

Projektet sigter mod at give unge forudsætningerne for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse med en Ny Mesterlæreaftale. Samtidig skal virksomhederne klædes på til at kunne håndtere unge med forskellige forudsætninger. Samarbejde og udviklingen af en stærk koordineret indsats gennemsyrer projektet.

Erhvervsuddannelsesreformen i 2015 har gjort det sværere for skoletrætte og fagligt udfordrede unge at tage en erhvervsuddannelse. Ny Mesterlære kan være en kærkommen mulighed for denne målgruppe.

I Ny Mesterlære erstattes det 20 ugers grundforløb på skolen af en praktisk oplæring hos mester ude i virksomheden kombineret med enkelte skoleforløb. Med en uddannelsesaftale underskrevet af mester behøver de unge ikke at opfylde adgangskravet om 02 i dansk og matematik. Desuden får de længere tid til at bestå overgangskravene til hovedforløbet. Denne praktiske tilgang til læring kan være med til at motivere målgruppens unge og give dem en bedre uddannelsesoplevelse.

”Vejen til Ny Mesterlære” løber fra januar 2017 – juni 2019. Målet er at få etableret 50 procent flere Ny Mesterlæreaftaler i projektperioden.

Projektet hviler på fire hovedaktiviteter

  1. Et afklaringsforløb hvor der arbejdes med de unges faglige, personlige og sociale forudsætninger for uddannelse.
  2. En individuel handleplan der gør de unges vej til en Ny Mesterlæreaftale gennemsigtig og overskuelig for både de unge og de potentielle virksomheder.
  3. Udvikling af informationsmateriale der oplyser virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og vejledningsinstanser om Ny Mesterlære.
  4. En model for samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, jobcentre, vejledningsinstanser og virksomheder med hensyn til praktikforløb, uddannelsesaktiviteter samt ansvarsfordeling.

Erhvervslivet higer efter kvalificeret faglært arbejdskraft. Ny Mesterlære giver flere unge med teknisk snilde, skarpe smagsløg og mennesketække muligheden for dygtiggøre sig i et håndværk eller et fag og blive klar til arbejdsmarkedet.